Podatność CVE-2018-8628


Publikacja: 2018-12-11   Modyfikacja: 2018-12-12

Opis:
A remote code execution vulnerability exists in Microsoft PowerPoint software when the software fails to properly handle objects in memory, aka "Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability." This affects Microsoft Office, Office 365 ProPlus, Microsoft PowerPoint, Microsoft SharePoint, Microsoft PowerPoint Viewer, Office Online Server, Microsoft SharePoint Server.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office 365 proplus 
Microsoft -> Office compatibility pack 
Microsoft -> Office online server 
Microsoft -> Office web apps 
Microsoft -> Powerpoint 
Microsoft -> Powerpoint viewer 
Microsoft -> Sharepoint enterprise server 
Microsoft -> Sharepoint server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106104
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8628

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top