Podatność CVE-2018-8890


Publikacja: 2018-10-12

Opis:
An information disclosure vulnerability in the Management Console of BlackBerry UEM 12.8.0 and 12.8.1 could allow an attacker to take over a UEM user's session and perform administrative actions in the context of the user.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Blackberry -> Unified endpoint manager 

 Referencje:
http://support.blackberry.com/kb/articleDetail?articleNumber=000052161&language=en_US

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top