Podatność CVE-2018-9010


Publikacja: 2018-03-25

Opis:
Intelbras TELEFONE IP TIP200/200 LITE 60.0.75.29 devices allow remote authenticated admins to read arbitrary files via the /cgi-bin/cgiServer.exx page parameter, aka absolute path traversal. In some cases, authentication can be achieved via the admin account with its default admin password.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Intelbras -> Telefone ip firmware 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/44317/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top