Podatność CVE-2019-0162


Publikacja: 2019-04-17

Opis:
Memory access in virtual memory mapping for some microprocessors may allow an authenticated user to potentially enable information disclosure via local access.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Intel -> - 

 Referencje:
https://support.f5.com/csp/article/K26710120
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00238.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top