Podatność CVE-2019-0174


Publikacja: 2019-06-13

Opis:
Logic condition in specific microprocessors may allow an authenticated user to potentially enable partial physical address information disclosure via local access.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Intel -> E5-1680 firmware 
Intel -> E5-2643 firmware 
Intel -> E5-2699 firmware 
Intel -> E7-8867 firmware 
Intel -> I3-4100e firmware 
Intel -> I3-4170t firmware 
Intel -> I5-4202y firmware 
Intel -> I5-4310m firmware 
Intel -> I5-4460t firmware 
Intel -> 3805u firmware 
Intel -> E3-1270 firmware 
Intel -> E5-2408l firmware 
Intel -> E5-2648l firmware 
Intel -> E5-4610 firmware 
Intel -> E7-8870 firmware 
Intel -> I3-4100m firmware 
Intel -> I3-4330 firmware 
Intel -> I5-4210h firmware 
Intel -> I5-4310u firmware 
Intel -> I7-7800x firmware 
Intel -> 2000e firmware 
Intel -> 3825u firmware 
Intel -> E3-1271 firmware 
Intel -> E5-2418l firmware 
Intel -> E5-2650 firmware 
Intel -> E5-4620 firmware 
Intel -> E7-8880 firmware 
Intel -> I3-4100u firmware 
Intel -> I3-4330t firmware 
Intel -> I5-4210m firmware 
Intel -> I5-4330m firmware 
Intel -> I7-7820x firmware 
Intel -> 2002e firmware 
Intel -> E3-1220 firmware 
Intel -> E3-1275 firmware 
Intel -> E5-2428l firmware 
Intel -> E5-2650l firmware 
Intel -> E5-4627 firmware 
Intel -> E7-8880l firmware 
Intel -> I3-4102e firmware 
Intel -> I3-4330te firmware 
Intel -> I5-4210u firmware 
Intel -> I5-4340m firmware 
Intel -> I9-7900x firmware 
Intel -> 2950m firmware 
Intel -> E3-1220l firmware 
Intel -> E3-1275l firmware 
Intel -> E5-2438l firmware 
Intel -> E5-2658 firmware 
Intel -> E5-4640 firmware 
Intel -> E7-8890 firmware 
Intel -> I3-4110e firmware 
Intel -> I3-4340 firmware 
Intel -> I5-4210y firmware 
Intel -> I5-4350u firmware 
Intel -> I9-7920x firmware 
Intel -> 2955u firmware 
Intel -> E3-1225 firmware 
Intel -> E3-1276 firmware 
Intel -> E5-2603 firmware 
Intel -> E5-2658a firmware 
Intel -> E5-4648 firmware 
Intel -> E7-8891 firmware 
Intel -> I3-4110m firmware 
Intel -> I3-4340te firmware 
Intel -> I5-4220y firmware 
Intel -> I5-4360u firmware 
Intel -> I9-7940x firmware 
Intel -> 2957u firmware 
Intel -> E3-1226 firmware 
Intel -> E3-1280 firmware 
Intel -> E5-2608l firmware 
Intel -> E5-2660 firmware 
Intel -> E5-4650 firmware 
Intel -> E7-8893 firmware 
Intel -> I3-4112e firmware 
Intel -> I3-4350 firmware 
Intel -> I5-4250u firmware 
Intel -> I5-4400e firmware 
Intel -> I9-7960x firmware 
Intel -> 2961y firmware 
Intel -> E3-1230 firmware 
Intel -> E3-1281 firmware 
Intel -> E5-2609 firmware 
Intel -> E5-2667 firmware 
Intel -> E5-4655 firmware 
Intel -> I3-4000m firmware 
Intel -> I3-4120u firmware 
Intel -> I3-4350t firmware 
Intel -> I5-4258u firmware 
Intel -> I5-4402e firmware 
Intel -> I9-7980xe firmware 
Intel -> 2970m firmware 
Intel -> E3-1230l firmware 
Intel -> E3-1285 firmware 
Intel -> E5-2618l firmware 
Intel -> E5-2670 firmware 
Intel -> E5-4660 firmware 
Intel -> I3-4005u firmware 
Intel -> I3-4130 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/108731
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20190612-0001/
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-27842
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/in
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00247.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top