Podatność CVE-2019-0265


Publikacja: 2019-02-15   Modyfikacja: 2019-02-16

Opis:
SLD Registration of ABAP Platform allows an attacker to prevent legitimate users from accessing a service, either by crashing or flooding the service. Fixed in versions KRNL32NUC 7.21, 7.21EXT, 7.22, 7.22EXT,KRNL32UC 7.21, 7.21EXT, 7.22, 7.22EXT, KRNL64NUC 7.21, 7.21EXT, 7.22, 7.22EXT, 7.49,KRNL64UC 7.21, 7.21EXT, 7.22, 7.22EXT, 7.49. 7.73 KERNEL from 7.21 to 7.22, 7.45, 7.49, 7.53, 7.73, 7.75.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SAP -> Advanced business application programming platform kernel 
SAP -> Advanced business application programming platform krnl32nuc 
SAP -> Advanced business application programming platform krnl32uc 
SAP -> Advanced business application programming platform krnl64nuc 
SAP -> Advanced business application programming platform krnl64uc 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106972
http://www.securityfocus.com/bid/107364
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2729710
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=510922943

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top