Podatność CVE-2019-0798


Publikacja: 2019-04-08   Modyfikacja: 2019-04-09

Opis:
A spoofing vulnerability exists when a Lync Server or Skype for Business Server does not properly sanitize a specially crafted request, aka 'Skype for Business and Lync Spoofing Vulnerability'.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Lync server 
Microsoft -> Skype for business server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0798

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top