Podatność CVE-2019-10016


Publikacja: 2019-03-24   Modyfikacja: 2019-03-25

Opis:
GForge Advanced Server 6.4.4 allows XSS via the commonsearch.php words parameter, as demonstrated by a snippet/search/?words= substring.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Gforge -> Advanced server 

 Referencje:
https://ctrsec.io/index.php/2019/03/24/gforge-advanced-server-xss-commonsearch-php/

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top