Podatność CVE-2019-1003039


Publikacja: 2019-03-08   Modyfikacja: 2019-03-09

Opis:
An insufficiently protected credentials vulnerability exists in JenkinsAppDynamics Dashboard Plugin 1.0.14 and earlier in src/main/java/nl/codecentric/jenkins/appd/AppDynamicsResultsPublisher.java that allows attackers without permission to obtain passwords configured in jobs to obtain them.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Appdynamics 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/107476
https://jenkins.io/security/advisory/2019-03-06/#SECURITY-1087

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top