Podatność CVE-2019-1003063


Publikacja: 2019-04-04

Opis:
Jenkins Amazon SNS Build Notifier Plugin stores credentials unencrypted in its global configuration file on the Jenkins master where they can be viewed by users with access to the master file system.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Amazon sns build notifier 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/04/12/2
http://www.securityfocus.com/bid/107790
https://jenkins.io/security/advisory/2019-04-03/#SECURITY-832

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top