Podatność CVE-2019-10059


Publikacja: 2019-08-28   Modyfikacja: 2019-08-29

Opis:
The legacy finger service (TCP port 79) is enabled by default on various older Lexmark devices.

Typ:

CWE-254

(Security Features)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Lexmark -> M1145 firmware 
Lexmark -> Ms71x firmware 
Lexmark -> Mx71x firmware 
Lexmark -> Xm51xx firmware 
Lexmark -> 6500e firmware 
Lexmark -> M3150dn firmware 
Lexmark -> Ms810 firmware 
Lexmark -> Mx81x firmware 
Lexmark -> Xm71xx firmware 
Lexmark -> C734 firmware 
Lexmark -> M5155 firmware 
Lexmark -> Ms810de firmware 
Lexmark -> Mx91x firmware 
Lexmark -> Xm91x firmware 
Lexmark -> C736 firmware 
Lexmark -> M5163 firmware 
Lexmark -> Ms811 firmware 
Lexmark -> T65x firmware 
Lexmark -> Xs548 firmware 
Lexmark -> C746 firmware 
Lexmark -> M5163dn firmware 
Lexmark -> Ms812 firmware 
Lexmark -> W850 firmware 
Lexmark -> Xs748 firmware 
Lexmark -> C748 firmware 
Lexmark -> M5170 firmware 
Lexmark -> Ms812de firmware 
Lexmark -> X46x firmware 
Lexmark -> Xs79x firmware 
Lexmark -> C792 firmware 
Lexmark -> Ms310 firmware 
Lexmark -> Ms817 firmware 
Lexmark -> X548 firmware 
Lexmark -> Xs925 firmware 
Lexmark -> C925 firmware 
Lexmark -> Ms312 firmware 
Lexmark -> Ms818 firmware 
Lexmark -> X65x firmware 
Lexmark -> Xs95x firmware 
Lexmark -> C950 firmware 
Lexmark -> Ms315 firmware 
Lexmark -> Ms91x firmware 
Lexmark -> X73x firmware 
Lexmark -> Cs31x firmware 
Lexmark -> Ms317 firmware 
Lexmark -> Mx31x firmware 
Lexmark -> X74x firmware 
Lexmark -> Cs41x firmware 
Lexmark -> Ms410 firmware 
Lexmark -> Mx410 firmware 
Lexmark -> X792 firmware 
Lexmark -> Cs748 firmware 
Lexmark -> Ms415 firmware 
Lexmark -> Mx510 firmware 
Lexmark -> X86x firmware 
Lexmark -> Cs796 firmware 
Lexmark -> Ms417 firmware 
Lexmark -> Mx511 firmware 
Lexmark -> X925 firmware 
Lexmark -> Cx310 firmware 
Lexmark -> Ms51x firmware 
Lexmark -> Mx610 firmware 
Lexmark -> X95x firmware 
Lexmark -> E46x firmware 
Lexmark -> Ms610dn firmware 
Lexmark -> Mx611 firmware 
Lexmark -> Xm1135 firmware 
Lexmark -> M1140 firmware 
Lexmark -> Ms617 firmware 
Lexmark -> Mx6500e firmware 
Lexmark -> Xm3150 firmware 

 Referencje:
http://support.lexmark.com/index?page=content&id=TE923&locale=EN&userlocale=EN_US

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top