Podatność CVE-2019-10080


Publikacja: 2019-11-19   Modyfikacja: 2019-11-24

Opis:
The XMLFileLookupService in NiFi versions 1.3.0 to 1.9.2 allowed trusted users to inadvertently configure a potentially malicious XML file. The XML file has the ability to make external calls to services (via XXE) and reveal information such as the versions of Java, Jersey, and Apache that the NiFI instance uses.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> NIFI 

 Referencje:
https://nifi.apache.org/security.html#CVE-2019-10080

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top