Podatność CVE-2019-1010004


Publikacja: 2019-07-14   Modyfikacja: 2019-07-15

Opis:
SoX - Sound eXchange 14.4.2 and earlier is affected by: Out-of-bounds Read. The impact is: Denial of Service. The component is: read_samples function at xa.c:219. The attack vector is: Victim must open specially crafted .xa file. NOTE: this may overlap CVE-2017-18189.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sound exchange project -> Sound exchange 
Soundexchange -> Sound exchange 

 Referencje:
https://sourceforge.net/p/sox/bugs/299/
https://sourceforge.net/p/sox/code/ci/master/tree/src/xa.c#l219

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top