Podatność CVE-2019-10363


Publikacja: 2019-07-31

Opis:
Jenkins Configuration as Code Plugin 1.24 and earlier did not reliably identify sensitive values expected to be exported in their encrypted form.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Configuration as code 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/07/31/1
https://jenkins.io/security/advisory/2019-07-31/#SECURITY-1458

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top