Podatność CVE-2019-10410


Publikacja: 2019-09-25

Opis:
Jenkins Log Parser Plugin 2.0 and earlier did not escape an error message, resulting in a cross-site scripting vulnerability exploitable by users able to define log parsing rules.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Log parser 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/09/25/3
https://jenkins.io/security/advisory/2019-09-25/#SECURITY-732

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top