Podatność CVE-2019-10435


Publikacja: 2019-10-01

Opis:
Jenkins SourceGear Vault Plugin transmits configured credentials in plain text as part of job configuration forms, potentially resulting in their exposure.

Typ:

CWE-319

(Cleartext Transmission of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Sourcegear vault 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/10/01/2
https://jenkins.io/security/advisory/2019-10-01/#SECURITY-1524

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top