Podatność CVE-2019-10851


Publikacja: 2019-05-23

Opis:
Computrols CBAS 18.0.0 has hard-coded encryption keys.

Typ:

CWE-320

(Key Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Computrols -> Computrols building automation software 

 Referencje:
https://applied-risk.com/index.php/download_file/view/196/165
https://applied-risk.com/labs/advisories

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top