Podatność CVE-2019-10966


Publikacja: 2019-07-10

Opis:
In GE Aestiva and Aespire versions 7100 and 7900, a vulnerability exists where serial devices are connected via an added unsecured terminal server to a TCP/IP network configuration, which could allow an attacker to remotely modify device configuration and silence alarms.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
GE -> Aespire 7100 firmware 
GE -> Aespire 7900 firmware 
GE -> Aestiva 7100 firmware 
GE -> Aestiva 7900 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/109102
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-190-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top