Podatność CVE-2019-11206


Publikacja: 2019-05-14   Modyfikacja: 2019-05-15

Opis:
The Spotfire library component of TIBCO Software Inc.'s TIBCO Spotfire Analytics Platform for AWS Marketplace, and TIBCO Spotfire Server contains vulnerabilities that theoretically allow a malicious user to undermine the integrity of comments and bookmarks. Affected releases are TIBCO Software Inc.'s TIBCO Spotfire Analytics Platform for AWS Marketplace: versions up to and including 10.2.0, and TIBCO Spotfire Server: versions up to and including 7.11.2; 7.12.0; 7.13.0; 7.14.0; 10.0.0; 10.0.1; 10.1.0; and 10.2.0.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Tibco -> Spotfire analytics platform for aws 
Tibco -> Spotfire server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/108405
http://www.tibco.com/services/support/advisories
https://www.tibco.com/support/advisories/2019/05/tibco-security-advisory-may-14-2019-tibco-spotfire-server-2019-11206

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top