Podatność CVE-2019-1125


Publikacja: 2019-09-03

Opis:
An information disclosure vulnerability exists when certain central processing units (CPU) speculatively access memory, aka 'Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2019-1071, CVE-2019-1073.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Virtualization host 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux server tus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows 8.1 
Microsoft -> Windows rt 8.1 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows server 2012 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows server 2019 

 Referencje:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2600
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2609
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2695
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2696
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2730
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1125

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top