Podatność CVE-2019-11397


Publikacja: 2019-05-14   Modyfikacja: 2019-05-15

Opis:
GetFile.aspx in Rapid4 RapidFlows Enterprise Application Builder 4.5M.23 (when used with .NET Framework 4.5) allows Local File Inclusion via the FileDesc parameter.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Rapidflows -> Rapid4 
Microsoft -> .net framework 

 Referencje:
http://rapidflows.com/
https://medium.com/@javarmutt/rapid4-local-file-inclusion-0day-151c830ac74a

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top