Podatność CVE-2019-11414


Publikacja: 2019-04-22

Opis:
An issue was discovered on Intelbras IWR 3000N 1.5.0 devices. When the administrator password is changed from a certain client IP address, administrative authorization remains available to any client at that IP address, leading to complete control of the router.

Typ:

CWE-640

(Weak Password Recovery Mechanism for Forgotten Password)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Intelbras -> Iwr 3000n firmware 

 Referencje:
http://1.337.zone/2019/04/07/intelbras-iwr-3000n-1-5-0-unproper-de-authorization/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top