Podatność CVE-2019-11415


Publikacja: 2019-04-22

Opis:
An issue was discovered on Intelbras IWR 3000N 1.5.0 devices. A malformed login request allows remote attackers to cause a denial of service (reboot), as demonstrated by JSON misparsing of the \""} string to v1/system/login.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Intelbras -> Iwr 3000n firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/152680/Intelbras-IWR-3000N-Denial-Of-Service.html
https://1.337.zone/2019/04/08/intelbras-iwr-3000n-any-version-dos-on-malformed-login-request/
https://www.exploit-db.com/exploits/46768/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top