Podatność CVE-2019-11527


Publikacja: 2019-10-10

Opis:
An issue was discovered in Softing uaGate SI 1.60.01. A CGI script is vulnerable to command injection with a maliciously crafted url parameter.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Softing -> Uagate si firmware 

 Referencje:
https://security.mioso.com/CVE-2019-11527-en.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top