Podatność CVE-2019-11528


Publikacja: 2019-10-10

Opis:
An issue was discovered in Softing uaGate SI 1.60.01. A system default path for executables is user writable.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Softing -> Uagate si firmware 

 Referencje:
https://security.mioso.com/CVE-2019-11528-en.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top