Podatność CVE-2019-11595


Publikacja: 2019-04-29

Opis:
In uBlock before 0.9.5.15, the $rewrite filter option allows filter-list maintainers to run arbitrary code in a client-side session when a web service loads a script for execution using XMLHttpRequest or Fetch, and the script origin has an open redirect.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ublock -> Ublock 

 Referencje:
https://armin.dev/blog/2019/04/adblock-plus-code-injection/
https://news.ycombinator.com/item?id=19666504

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top