Podatność CVE-2019-11637


Publikacja: 2019-05-01

Opis:
An issue was discovered in GNU recutils 1.8. There is a NULL pointer dereference in the function rec_rset_get_props at rec-rset.c in librec.a, leading to a crash.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Recutils 

 Referencje:
https://github.com/TeamSeri0us/pocs/blob/master/recutils/bug-report-recutils
https://github.com/TeamSeri0us/pocs/tree/master/recutils/bug-report-recutils/rec2csv

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top