Podatność CVE-2019-11653


Publikacja: 2019-08-07

Opis:
Remote Access Control Bypass in Micro Focus Content Manager. versions 9.1, 9.2, 9.3. The vulnerability could be exploited to manipulate data stored during another user?s CheckIn request.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Content manager 

 Referencje:
https://ashsecurity.wordpress.com/2019/07/09/cm-cve/
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03489552

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top