Podatność CVE-2019-11657


Publikacja: 2019-12-17   Modyfikacja: 2019-12-18

Opis:
Cross-Site Request Forgery vulnerability in all Micro Focus ArcSight Logger affecting all product versions below version 7.0. The vulnerability could be exploited to perform CSRF attack.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Arcsight logger 

 Referencje:
https://community.microfocus.com/t5/Logger/Logger-Release-Notes-7-0/ta-p/2750305?attachment-id=76910

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top