Podatność CVE-2019-11661


Publikacja: 2019-09-18   Modyfikacja: 2019-09-19

Opis:
Allow changes to some table by non-SysAdmin in Micro Focus Service Manager product versions 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.40, 9.41, 9.50, 9.51, 9.52, 9.60, 9.61, 9.62. This vulnerability could be exploited to allow unauthorized access and modification of data.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Service manager 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03518316

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top