Podatność CVE-2019-11663


Publikacja: 2019-09-18   Modyfikacja: 2019-09-19

Opis:
Clear text credentials are used to access managers app in Tomcat in Micro Focus Service Manager product versions 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.40, 9.41, 9.50, 9.51, 9.52, 9.60, 9.61, 9.62. The vulnerability could be exploited to allow sensitive data exposure.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Service manager 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03518316

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top