Podatność CVE-2019-11827


Publikacja: 2019-06-30

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in SYNO.NoteStation.Shard in Synology Note Station before 2.5.3-0863 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the object_id parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Note station 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_19_08

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top