Podatność CVE-2019-11837


Publikacja: 2019-05-09

Opis:
njs through 0.3.1, used in NGINX, has a segmentation fault in String.prototype.toBytes for negative arguments, related to nxt_utf8_next in nxt/nxt_utf8.h and njs_string_offset in njs/njs_string.c.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Nginx -> NJS 

 Referencje:
https://github.com/nginx/njs/issues/155

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top