Podatność CVE-2019-12044


Publikacja: 2019-05-22

Opis:
A Buffer Overflow exists in Citrix NetScaler Gateway 10.5.x before 10.5.70.x, 11.1.x before 11.1.59.10, 12.0.x before 12.0.59.8, and 12.1.x before 12.1.49.23 and Citrix Application Delivery Controller 10.5.x before 10.5.70.x, 11.1.x before 11.1.59.10, 12.0.x before 12.0.59.8, and 12.1.x before 12.1.49.23.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Citrix -> Netscaler application delivery controller firmware 
Citrix -> Netscaler gateway firmware 

 Referencje:
https://support.citrix.com/article/CTX249976
https://support.citrix.com/v1/search?searchQuery=%22%22&lang=en&sort=cr_date_desc&prod=&pver=&ct=Security+Bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top