Podatność CVE-2019-12193


Publikacja: 2019-07-19

Opis:
H3C H3Cloud OS all versions allows SQL injection via the ear/grid_event sidx parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
H3C -> H3cloud os 

 Referencje:
https://laolisafe.com/h3cloud-sql-injection-vulnerability/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top