Podatność CVE-2019-12273


Publikacja: 2019-12-31

Opis:
OutSystems Platform 10 through 11 allows ImageResourceDetail.aspx CSRF for content modifications and file uploads. NOTE: the product is self-hosted by the customer, even though it has a *.outsystemsenterprise.com domain name.)

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Outsystems Platform CSRF
Joshua Provoste
22.05.2019

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Outsystems -> Outsystems 

 Referencje:
https://cxsecurity.com/issue/WLB-2019050242

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top