Podatność CVE-2019-12276


Publikacja: 2019-06-05

Opis:
A Path Traversal vulnerability in Controllers/LetsEncryptController.cs in LetsEncryptController in GrandNode 4.40 allows remote, unauthenticated attackers to retrieve arbitrary files on the web server via specially crafted LetsEncrypt/Index?fileName= HTTP requests. A patch for this issue was made on 2019-05-30 in GrandNode 4.40.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
GrandNode 4.40 Path Traversal / File Download
Corey Robinson
25.06.2019

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Grandnode -> Grandnode 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/153373/GrandNode-4.40-Path-Traversal-File-Download.html
https://github.com/grandnode/grandnode
https://grandnode.com

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top