Podatność CVE-2019-12314


Publikacja: 2019-05-24

Opis:
Deltek Maconomy 2.2.5 is prone to local file inclusion via absolute path traversal in the WS.macx1.W_MCS/ PATH_INFO, as demonstrated by a cgi-bin/Maconomy/MaconomyWS.macx1.W_MCS//etc/passwd URI.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Deltek Maconomy 2.2.5 Local File Inclusion
Jameel Nabbo
29.05.2019

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Deltek -> Maconomy 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/153079/Deltek-Maconomy-2.2.5-Local-File-Inclusion.html
https://github.com/JameelNabbo/exploits/blob/master/Maconomy%20Erp%20local%20file%20include.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top