Podatność CVE-2019-12539


Publikacja: 2019-07-11

Opis:
An issue was discovered in the Purchase component of Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus. There is XSS via the SearchN.do search field, a different vulnerability than CVE-2019-12189.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine servicedesk plus 

 Referencje:
https://github.com/tarantula-team/Multiple-Cross-Site-Scripting-vulnerabilities-in-Zoho-ManageEngine
https://www.manageengine.com/products/service-desk/readme.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top