Podatność CVE-2019-12808


Publikacja: 2019-08-13   Modyfikacja: 2019-08-14

Opis:
ALTOOLS update service 18.1 and earlier versions contains a local privilege escalation vulnerability due to insecure permission. An attacker can overwrite an executable that is launched as a service to exploit this vulnerability and execute arbitrary code with system privileges.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Estsoft -> Altools 

 Referencje:
https://www.boho.or.kr/krcert/secNoticeView.do?bulletin_writing_sequence=35116

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top