Podatność CVE-2019-12994


Publikacja: 2019-08-08

Opis:
Server Side Request Forgery (SSRF) exists in Zoho ManageEngine AssetExplorer version 6.2.0 for the AJaxServlet servlet via a parameter in a URL.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine assetexplorer 

 Referencje:
https://www.excellium-services.com/cert-xlm-advisory/CVE-2019-12994

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top