Podatność CVE-2019-13157


Publikacja: 2019-11-22   Modyfikacja: 2019-11-24

Opis:
nsGreen.dll in Naver Vaccine 2.1.4 allows remote attackers to overwrite arbitary files via directory traversal sequences in a filename within nsz archive.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Naver -> Vaccine 

 Referencje:
https://cve.naver.com/detail/cve-2019-13157

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top