Podatność CVE-2019-13399


Publikacja: 2019-07-07   Modyfikacja: 2019-07-08

Opis:
Dynacolor FCM-MB40 v1.2.0.0 devices have a hard-coded SSL/TLS key that is used during an administrator's SSL conversation.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Fcm-mb40 firmware 

 Referencje:
https://xor.cat/2019/06/19/fortinet-forticam-vulns/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top