Podatność CVE-2019-13400


Publikacja: 2019-07-07   Modyfikacja: 2019-07-08

Opis:
Dynacolor FCM-MB40 v1.2.0.0 use /etc/appWeb/appweb.pass to store administrative web-interface credentials in cleartext. These credentials can be retrieved via cgi-bin/getuserinfo.cgi?mode=info.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Fcm-mb40 firmware 

 Referencje:
https://xor.cat/2019/06/19/fortinet-forticam-vulns/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top