Podatność CVE-2019-13401


Publikacja: 2019-07-07   Modyfikacja: 2019-07-08

Opis:
Dynacolor FCM-MB40 v1.2.0.0 devices have CSRF in all scripts under cgi-bin/.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fortinet -> Fcm-mb40 firmware 

 Referencje:
https://xor.cat/2019/06/19/fortinet-forticam-vulns/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top