Podatność CVE-2019-13957


Publikacja: 2019-10-02

Opis:
In Umbraco 7.3.8, there is SQL Injection in the backoffice/PageWApprove/PageWApproveApi/GetInpectSearch method via the nodeName parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Umbraco -> Umbracos 
Umbraco -> Umbraco 

 Referencje:
https://gist.github.com/shiham101/d1de44d1dcf2c33d401ef2f8cbb04f9f
https://our.umbraco.com/download/releases/738/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top