Podatność CVE-2019-14347


Publikacja: 2019-08-06

Opis:
Internal/Views/addUsers.php in Schben Adive 2.0.7 allows remote unprivileged users (editor or developer) to create an administrator account via admin/user/add, as demonstrated by a Python PoC script.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Adive Framework 2.0.7 Privilege Escalation
Pablo Santiago
09.11.2019

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Schben -> Adive 

 Referencje:
https://hackpuntes.com/cve-2019-14347-escalacion-de-privilegios-en-adive/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top