Podatność CVE-2019-1462


Publikacja: 2019-12-10   Modyfikacja: 2019-12-11

Opis:
A remote code execution vulnerability exists in Microsoft PowerPoint software when the software fails to properly handle objects in memory, aka 'Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability'.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office 365 proplus 
Microsoft -> Powerpoint 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1462
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-1006/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top