Podatność CVE-2019-14693


Publikacja: 2019-08-08

Opis:
Zoho ManageEngine AssetExplorer 6.2.0 is vulnerable to an XML External Entity Injection (XXE) attack when processing license XML data. A remote attacker could exploit this vulnerability to expose sensitive information or consume memory resources.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine assetexplorer 

 Referencje:
https://www.excellium-services.com/cert-xlm-advisory/cve-2019-14693

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top