Podatność CVE-2019-14773


Publikacja: 2019-08-08   Modyfikacja: 2019-08-09

Opis:
admin/includes/class.actions.snippet.php in the "Woody ad snippets" plugin through 2.2.5 for WordPress allows wp-admin/admin-post.php?action=close&post= deletion.

Typ:

CWE-254

(Security Features)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Webcraftic -> Woody ad snippets 

 Referencje:
https://wordpress.org/plugins/insert-php/#developers
https://www.pluginvulnerabilities.com/2019/08/01/post-deletion-vulnerability-in-woody-ad-snippets/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top